Blog

Kwartaalbrief 1e kwartaal 2024

keeping cool in front of a chart showing wall street records

U heeft dit kwartaal een goed rendement behaald. Meer dan u normaal gesproken van financiële markten in een jaar mag verwachten. En dat is goeddeels toe te schrijven aan groeiende bedrijfswinsten, enthousiasme onder beleggers over kunstmatige intelligentie, een relatief gezonde Amerikaanse economie, en Westerse centrale bankiers, die het gevecht met de inflatie lijken te winnen.

De 500 grootste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven hebben al langer de wind in de rug. De afgelopen 12 maanden bijvoorbeeld, leverde in euro 30% rendement op. En alleen al vanaf november is de S&P 500 met zo’n 25% gestegen. 

Daarmee geniet u als belegger de voordelen van vijf opeenvolgende maanden van positieve aandelenrendementen. Dat is mooi en komt niet heel vaak voor.

Maar wacht even! Hoe langer het duurt, hoe dichterbij de onvermijdelijke correctie komt.

Dat is steeds vaker te lezen, te horen en te zien. Want het is waar: als je maar lang genoeg wacht krijg je een keer gelijk. Zoals de bekende stilstaande klok die elke dag tweemaal de tijd correct aangeeft. Een belangrijk verschil met de klok is wel, dat we niet exact weten wanneer het gelijk komt. Terwijl de overeenkomst met de klok is dat je twee keer gelijk moet krijgen: wanneer stap je uit en wanneer stap je weer in?

Het zijn niet de minste marktstrategen die u graag uitleggen dat de tijd begint te dringen.

Een korte bloemlezing:

‘Uw rendement is toe te schrijven aan een enkele regio (de V.S.), aan een enkele sector (technologie)  en zelfs maar aan een handvol aandelen (met name Nvidia). Deze overconcentratie kan zo niet langer doorgaan, want de prijs is te hoog voor de groei die daar tegenover moet staan’.

‘Al het goede nieuws is volledig ingeprijsd en daarom is er geen opwaarts potentieel meer, alleen neerwaarts potentieel’. 

Maar de mooiste is toch echt deze:

‘Dit is het moment, een kans die zich maar één keer per generatie voordoet om uw portefeuilles opnieuw in evenwicht te brengen: neem eindelijk afscheid van die ‘overcrowded’ en veel te dure activa, en draai ze naar aantrekkelijke rendementen op activa waar kapitaal werkelijk schaars is!’

Waarmee aandelen worden bedoeld van bedrijven die goedkoop ogen maar vaak met een goede reden laag gewaardeerd zijn. Bijvoorbeeld banken. Of energiebedrijven en bedrijven in opkomende economieën.

Bij Catalpa Vermogensbeheer belegt u consistent en gedisciplineerd in grote Europese en Amerikaanse multinationals. Niet in financiële instellingen, oliemaatschappijen of opkomende markten. Wel in stabiele Westerse marktleiders met de wereld als afzetgebied. Bedrijven met dominante marktposities, sterke merken of unieke technologieën. Veerkrachtige bedrijven met aanzienlijke concurrentievoordelen. Bedrijven die sterk winstgevend zijn. En stevige maar verantwoorde groei laten zien – ook onder turbulente marktomstandigheden.

Wij laten ons niet van de wijs brengen en houden vast aan de wijsheid dat eventuele korte-termijnmarktfluctuaties niet mogen leiden tot impulsieve beslissingen. Het is essentieel de verleiding te weerstaan om korte-termijnverliezen te willen voorkomen en juist vast te houden aan de beleggingsstijl en -strategie om zo het volledige potentieel te kunnen realiseren. De afgelopen vijf maanden kostte dit, bij een soepel stijgende beurs, weinig moeite. Maar ook onder meer uitdagende omstandigheden, die ongetwijfeld zullen volgen, houden wij hieraan vast.

Via deze link Timing the Market: Why It’s So Hard, in One Chart (visualcapitalist.com) vindt u een interessante analyse die in detail uitlegt waarom de beste dagen op de beurs niet gemist mogen worden, terwijl die vaak plaatshebben gedurende perioden van neergang.

Steken wij de kop dan helemaal in het zand, met de gordijnen dicht en de fingers crossed?

Nee natuurlijk. Er is veel aan de hand en er is veel mis in de wereld. Mogelijk zelfs meer dan gemiddeld op het geopolitieke vlak, dat zien wij ook. Maar een interessant constant gegeven is dat ontwikkelde economieën betrekkelijk weinig impact ondervinden van (de meeste) geopolitieke ontwikkelingen en financiële markten vaak nog minder. 

Het draait bij beleggen namelijk om groei, inflatie en rente. Daar kijken wij vanzelfsprekend goed naar. En wanneer wij alle marktstrategische en geopolitieke ruis negeren, dan zien wij dat als volgt:

Groeivooruitzichten zijn positiever: Toonaangevende economische indicatoren verbeteren wereldwijd. Consumenten tonen opmerkelijke veerkracht en het aantal economisch positieve verrassingen neemt toe. Het risico op recessie neemt af voor sommige ontwikkelde economieën, vooral de Verenigde Staten. Ondanks de stabilisatie blijven de wereldwijde groeicijfers echter op of onder trendniveau’s.

Inflatierisico’s nemen af: Er is onmiskenbaar vooruitgang geboekt op het gebied van inflatie. Inflatiecijfers liggen over het algemeen dicht bij de doelstellingen van centrale banken, zij het nog steeds erboven. Deflatie in goederen blijft aanwezig en de kerninflatie (inflatie exclusief voeding en energie) neemt af in ontwikkelde markten. Verhoogde inflatie in de dienstensector neemt trager af door de krappe arbeidsmarkten.

Renteverlagingscycli zullen binnenkort beginnen: De vooruitgang op het gebied van inflatie stelt beleidsmakers in staat om een balans te vinden tussen groei- en inflatiedoelstellingen. De meeste centrale banken blijven voorzichtig en wachten nog op meer bevestiging voordat zij ingrijpen. In het Westen zullen centrale banken naar verwachting binnenkort beginnen met het verlagen van de rente.

Deze verbeterende macro-economische omgeving gaat naar verwachting gepaard met blijvend veerkrachtige aandelenmarkten, met name in de Verenigde Staten en in mindere mate in Europa, waar sprake is van zwakkere groei en winsten dit jaar waarschijnlijk iets meer onder druk komen te staan. 

Het rendementspotentieel van obligaties wordt door de renteverlagingscycli gestimuleerd en binnen obligaties worden, geleidelijk aan, wat langere looptijden en de vooruitzichten voor iets risicovollere debiteuren, aantrekkelijker.

Tot slot geven wij graag hieronder, zoals u van ons gewend bent, bij een van de bedrijven uit uw portefeuille een korte uitleg over waarom wij het een aantrekkelijke belegging vinden.

Synopsys   (+10,99% 1 jan 2024 – 31 mrt 2024) 

Voortgaande technologische verandering zorgt voor groeimogelijkheden in tal van sectoren, niet alleen binnen de sector technologie, maar ook daarbuiten. Snelle technologische veranderingen schudden vaak concurrentieverhoudingen op. En daarom zetten wij in op bedrijven die een cruciale schakel zijn in technologische doorbraken en waarvan de concurrentiepositie goed verdedigbaar is. Synopsys zien wij als een van deze cruciale schakels.

In de chipindustrie is de software om nieuwe chipontwerpen te maken in vergaande mate geïntegreerd met de software om de werking van deze ontwerpen te simuleren. Hiermee kunnen nieuwe designs al tijdens het ontwikkelingsproces worden getest. Dit was nodig omdat chipontwerpen al snel heel complex werden, waardoor de behoefte ontstond om potentiële ontwerpfouten te identificeren vóór de start van kostbare en grootschalige productie. Het gebruik van geavanceerde simulatiesoftware wordt ook steeds gebruikelijker buiten de chipindustrie, omdat ook daar de complexiteit van ontwerp- en productieprocessen steeds verder toeneemt. Leidende aanbieder van chip ontwerpsoftware Synopsys ziet dit als een kans om technische expertise toe te passen op andere ontwerp- en simulatiemarkten.

Synopsys richtte zich historisch gezien alleen op chipbedrijven, maar ziet steeds meer vraag van klanten die hun eigen aangepaste chips willen ontwerpen. De beslissing van Apple om zelf de chips te ontwikkelen voor iPhones stimuleerde ook de vraag naar tools die het chipontwerp integreren met het ontwerpen en testen van het product waarin de chip zit. Andere hightechbedrijven, waaronder Alphabet, Microsoft, Amazon en Tesla, ontwerpen ook steeds vaker hun eigen chips. De groeiende klantenbasis buiten de halfgeleiderindustrie in combinatie met de vraag naar meer geavanceerde simulatietools in andere industrieën hebben de weg vrijgemaakt voor Synopsys om de aanwezigheid in simulatiesoftware uit te breiden en verder te groeien.