Blog

Hoe Catalpa belegt voor de lange termijn

Catalpa’s uitgangspunt: “Groei van vermogen en bovengemiddeld rendement”. In het laatste decennium is de zoektocht naar geluk gegroeid tot een industrie op zichzelf.

amsterdam (1)

“Money can buy you out of unhappiness, but it can’t bring you happiness”

– Arthur Brooks.

Brooks (een bestselling auteur en columnist) gelooft dat geluk een discipline is die onderzocht en beheerst dient te worden. Het is zijn mening dat “50% van een mens zijn geluk afhangt van de genen, 25% wordt bepaald door omstandigheden en de overige 25% door gewoontes.

Wij maken heldere keuzes.

Zo worden sectoren met slechte vooruitzichten geheel vermeden en worden de beleggingen tijdig aangepast aan de toekomstige stand van de economie. Het aantal aandelen waarin wordt belegd is beperkt door een goede focus, maar voldoende voor een evenwichtige spreiding.

De verdeling over de verschillende beleggingscategorieën wordt bepaald door de afspraken die met u worden gemaakt.

De aandelen die wij selecteren zijn van internationaal opererende bedrijven en zijn goed verhandelbaar. Voor bedrijfsobligaties geldt hetzelfde, maar daarnaast wordt ook belegd in (semi-) overheidspapier zoals bijvoorbeeld staatsobligaties.

Kostenreductie door vermijding van extra kosten.

Beleggingsfondsen en beleggingsproducten worden zo veel als mogelijk vermeden, er wordt gebruik gemaakt van (gereduceerde) lage aan- en verkoopkosten. Daarnaast wordt er relatief weinig gemuteerd. Bovengemiddeld rendement en risicobeperking door de selectie van kwaliteit of bijzondere kwaliteiten.

Onze aanpak

Catalpa belegt voor de lange termijn met als uitgangspunt: “groei van vermogen en bovengemiddeld rendement”.

De verdeling over de verschillende beleggingscategorieën wordt bepaald door de afspraken die met u worden gemaakt. Voor het beheer van het vermogen zijn de vooruitzichten op lange termijn van de beleggingscategorieën van belang. Op kortere termijn zijn de visie op de toekomstige economische ontwikkelingen bepalend én de ontwikkelingen in sectoren en in ondernemingen zelf.

Sectoren met slechte vooruitzichten worden geheel vermeden en de beleggingen tijdig aangepast aan de toekomstige stand van de economie. Het aantal aandelen waarin wordt belegd is beperkt door een goede focus, maar voldoende voor een evenwichtige spreiding.

Een aantal “technische” uitgangspunten wordt daarbij gehanteerd:

Risicoreductie door evenwichtige spreiding. Er wordt belegd in 20 – 25 verschillende Amerikaanse en Europese aandelen, in verschillende (euro) obligaties en in liquiditeiten. De eventuele obligatiebeleggingen worden gespreid in zowel debiteur als looptijd.

Kostenreductie door vermijding van extra kosten. Beleggingsfondsen en beleggingsproducten worden zo veel als mogelijk vermeden, er wordt gebruik gemaakt van (gereduceerde) lage aan- en verkoopkosten. Daarnaast wordt er relatief weinig gemuteerd.

Bovengemiddeld rendement en risicobeperking door de selectie van kwaliteit of bijzondere kwaliteiten.